• 16
    MAJ 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Mienie komunalne - ogłoszenia

    Przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej przy Bulwarze Jana Pawła II w Iławie

zdjęcie

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Iława, położonej przy Bulwarze Jana Pawła II w Iławie
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Postępowanie dotyczy części nieruchomości gruntowej o pow. do 10 m2 (nie mniejszej jednak niż pow. 3 m2), położonej w Iławie przy Bulwarze Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Iławy w obrębie 11 jako działka nr 222/2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00031699/ z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. gastronomicznej, rekreacyjnej i turystycznej. Dzierżawca będzie miał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w okresie do czterech miesięcy (od czerwca do końca września). Dokładny termin zostanie ustalony z przyszłym Dzierżawcą po rozstrzygnięciu przetargu. Teren przeznaczony do dzierżawy przedstawiony został na załączniku graficznym do ogłoszenia.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w pliku do pobrania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, pokój 205, tel. 89 649 01 57.