• 06
    MAJ 2024

  • Nieruchomości do wydzierżawienia na terenie miasta Iławy

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Iławie przy ul. Bydgoskiej, Chełmońskiego, Piekarskiej, Skłodowskiej, Jana III Sobieskiego, Jagiełły, Jasielskiej, Produkcyjnej, Niepodległości, Wyczółkowskiego i Placu Bandurskiego.

Wykaz w pliku do pobrania.