• Zasłużeni dla miasta

Jedna ze ścian sali sesyjnej iławskiego ratusza poświęcona została osobom zasłużonym dla miasta. W urzędzie miasta znajduje się też księga z biogramami osób wyróżnionych.

 • Czarnecki Bernard
  uchwała MRN nr XV/51/80 z dnia 30.05.1980

 • Stanisław Hertel
  uchwała MRN nr XV/51/80 z dnia 30.05.1980
 • Dzierżawski Józef
  uchwała MRN nr XV/51/80 z dnia 30.05.1980
 • Erwin Jan Vetter
  uchwała MRN nr XV/51/80 z dnia 30.05.1980
 • Marian Szczypiński
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Franciszek Stanibuła
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Helena Czapik
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Jan Kowalski
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Franciszek Radzanowski
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Urszula Heród
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Sabina Kopczyńska
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Józef Świniarski
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Jan Rabczyński 
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Leon Rzeziński
  uchwała MRN nr XXI/103/88 z dnia 22.01.1988
 • Werbiński Maciej
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Pydyniak Zygmunt
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Podgórski Leonard
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Kędzior Ryszard
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Gerc Jan
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Adamek Dominik
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Borkowski Jan
  uchwała MRN nr V/20/89 z dnia 23.02.1989
 • Kumórek Stanisław
  uchwała MRN nr VIII/42/89 z dnia 28.12.1989
 • Krajewski Mieczysław
  uchwała MRN nr VIII/42/89 z dnia 28.12.1989
 • Głowacki Czesław
  uchwała MRN nr VIII/42/89 z dnia 28.12.1989
 • Dolewski Bronisław
  uchwała MRN nr VIII/42/89 z dnia 28.12.1989
 • Czerny Mikołaj
  uchwała MRN nr VIII/42/89 z dnia 28.12.1989
 • Aleksander Łapuć
  uchwała nr XXX/X/372/1/98 z dnia 16.04.1998
 • Ryszard Laskowski
  uchwała nr XXX/X/372/1/98 z dnia 16.04.1998
 • Janusz Lipski
  uchwała nr XIII/123/99 z dnia 30.09.1999
 • Antoni Gierszewski
  uchwała nr XIII/124/99 z dnia 30.09.1999 (pośmiertnie)
 • Ks. Lucjan Antoni Gellert
  uchwała nr VIII/81/2003 z dnia 29.04.2003
 • Bogdan Olkowski
  uchwała nr XXXIII/372/2005 z dnia 25.05.2005
 • Mieczysław Smarzyński
  uchwała nr XXXIII/372/2005 z dnia 25.05.2005
 • Heronim Baczewski
  uchwała nr XXXIII/372/2005 z dnia 25.05.2005
 • O. Mieczysław Niepiekło
  uchwała nr XXXIV/482/09 z dnia 25.03.2009
 • Stanisław Siłka
  uchwała nr XLIII/557/09 z dnia 12.11.2009
 • Witold Krauze
  uchwała nr LI/557/10 z dnia 26.05.2010
 • Honorata Cybula
  uchwała nr X/112/11 z dnia 29.06.2011
 • Jan Kamiński
  uchwała nr XII/86/15 z dnia 22 czerwca 2015r.
 • Roman Przybyła
  uchwała nr XIII/108/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
 • Andrzej Gralak
  uchwała nr XIII/110/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
 • Aleksander Mądry
  uchwała z XIII/109/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
 • Mieczysław Pietroczuk
  uchwała nr XXVIII/252/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
 • Paweł Hofman
  uchwała nr XXVII/253/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
 • Stanisław Suchwałko
  uchwała nr XLIV/374/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku (pośmiertnie)
 • Irena Nowicka 
  uchwała nr XLIX/422/17z dnia 29 grudnia 2017 roku
 • Stanisław Piasek
  uchwała nr LIV/473/18 z dnia 21 maja 2018 roku
 • Zbigniew Rychlik
  uchwała nr XXIII/256/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
 • Karol Jacuński
  uchwała nr XXIII/257/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku
  (tytuł nadano pośmiertnie)
 • Ewa Bem
  uchwała nr XXXIV/392/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku
 • Jan "Ptaszyn" Wróblewski
  uchwała nr XXXIV/393/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku
 • Stanisław Borkowski 
  uchwała nr XXXIV/394/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku