• 21
    KWI 2023

  • Kategoria:Realizacje inwestycji miejskich, Aktualności wsparcie państwowe

    Na ulicy Zalewskiej powstanie nowa sieć wodociągowa

W dniu 14. kwietnia br. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o. o., z Ostródy na wykonanie sieci wodociągowej i częściowo kanalizacji sanitarnej do zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zalewskiej w Iławie”.

zdjęcie

W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa oraz w częściowo sieć kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych na obrzeżach Iławy, w rejonie ulicy Zalewskiej. Sieć wodociągowa liczyć będzie około 3,1 km natomiast kanalizacji sanitarnej liczyć będzie około 1,90 km.


Na zadanie pozyskano dofinansowanie z programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH edycja 3PGR/2021/3014/PolskiLad w wysokości 1 960 000,00 zł, co stanowi 78,28% kosztów inwestycji.
Udział własny Gminy Miejskiej Iława wyniesie 543 719,44 zł, co stanowi 21,72% środków przewidzianych na realizacje zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 2 503 719,444 zł.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac całości zadania, został ustalony zgodnie z umową na dzień 14 maja 2024r. (13 miesięcy od dnia podpisania umowy).