• 21
    LIS 2023

  • Kategoria:Aktualności wsparcie państwowe

    Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

zdjęcie

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów

Dofinansowanie: 760 000 zł

Całkowita wartość: 950 000 zł

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie, na odcinku od ul. Marii Curie Skłodowskiej do ul. Sobieskiego, z doprowadzeniem wzdłuż ul. Sobieskiego do istniejącej ścieżki rowerowej przed przejazdem pod wiaduktem kolejowym. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenów zieleni bezpośrednio przylegających do projektowanej ścieżki rowerowej i drogi dla pieszych. Budowa ścieżki rowerowej połączy osiedle Podleśne z centrum miasta.