• Deklaracja Partnerstwa

Burmistrz Miasta Iławy
zaprasza firmy i instytucje do włączenia się
do programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”

Potwierdzeniem udziału w programie będzie wypełnienie Deklaracji Partnerstwa w Lokalnym Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny” (LINK) oraz dostarczenie jej do Urzędu Miasta Iławy przy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, lub podpisany skan drogą mailową na adres karta@umilawa.pl.

Dodatkowo prosimy o wypełnienie poniższego formularza i opisanie w nim swojej firmy, a także na ww. adres mailowy dostarczenie logo firmy oraz 3 lub 6 zdjęć promocyjnych lokalu lub oferowanych produktów czy usług.