• Informacje ogólne

Iławska Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Miasta Iławy. Głównymi celami, które przyświęcają programowi to:

  •  propagowanie modelu dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
  •  poprawę warunków życia dużych rodzin,
  •  wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin.

Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty  uczestniczące w programie Iławska Karta Dużej Rodzny uprawnione są rodziny zamieszkałe w Iławie i spełniające wytyczne określone w regulaminie (zakładka Regulamin). Uczestnictwo oraz uprawnienia w ramach lokalnego Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny” przyznaje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Szczegóły dotyczące przystąpienia rodziny do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny znajdują się pod adresem: LINK

Obsługa Iławskiej Karty Dużej Rodziny

Formalności związane z przyjmowaniem
i wydawaniem KARTY DUŻEJ RODZINY

  Formalności związane z przyjmowaniem
partnerów IŁAWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
ul. Grunwaldzka 6a - wydawanie wniosków,
14-200 Iława

 

Centrum Aktywności Lokalnej - wydawanie i przyjmowanie wniosków
ul. Wiejska 2d, pok. 111,
14-200 Iława

kis@mops.ilawa.pl
Poniedziałek-Piątek 900 - 1200

  Urząd Miasta Iławy
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel. 89 649 01 39, promocja@umilawa.pl

 

Burmistrz Miasta Iławy zaprasza firmy i instytucje do włączenia się do programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”

Przyłączenie się do programu zapewni partnerom Iławskiej Karty Dużej Rodziny m.in. takie korzyści jak kreowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy, niepowtarzalną reklamę i promocję, czy pozyskanie nowych stałych klientów.

Potwierdzeniem udziału w programie będzie wypełnienie Deklaracji Partnerstwa w Lokalnym Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny”. Deklaracja dostępna w zakładce wnioski i oświadczenia oraz w Urzędzie Miasta Iławy (punkt interesanta oraz Wydział Komunikacji Społecznej p.314). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 649 01 39.