• 19
  MAR 2024

 • Wybory samorządowe w Iławie- komunikat dot. usług transportu, głosowania korespondencyjnego i głosowanie przez pełnomocnika.

W nadchodzących wyborach samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów ogromnym ułatwieniem jest głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika lub usługa transportowa do lokalu. Jeśli macie Państwo potrzebę skorzystania z którejś opcji, prosimy o zgłoszenie swojej chęci w obowiązujących terminach.

 1. Transportu na wybory:

TERMIN zgłoszenie do 25 marca. Zgłoszenie może być dokonane ustnie i pisemnie w Urzędzie Miasta Iławy p. 110, telefonicznie pod nr tel: 89-649-01-89, lub w formie elektronicznej mobilnyurzednik@umilawa.pl


W zgłoszeniu podaje się:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
 •  oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez wyborcę.

UWAGA! Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, informuje się o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać́ swoje zgłoszenie albo zrezygnować́ tylko z transportu powrotnego nie później niż̇ na 2 dni przed dniem głosowania.

link do transportu:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/informacja-w-sprawie-bezplatnego-transportu-na-wybory

2.  Głosowanie korespondencyjne.

TERMIN zgłoszenia do 25 marca. Procedura zgłoszenia głosowania korespondencyjnego, w tym wzór zgłoszenia, dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW).


Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego. Zgłoszenie może być dokonane :
1) ustnie,
2) na piśmie w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem lub elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.

Lista Komisarzy Wyborczych wraz z ich adresami, godziny urzędowania oraz numery telefonów- jest dostępna również na stronie PKW

W zgłoszeniu należy podać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • numer PESEL,
 • adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

UWAGA ważne! Wyborcy z niepełnosprawnością powinni dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Pełen zestaw informacji znajdziecie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3

 3. Głosowanie przez pełnomocnika.

TERMIN zgłoszenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami jest do 28 marca 2024 roku!. 29 marca 2024 r. Urząd Miasta Iławy jest nieczynny.

Kto może zgłosić taką potrzebę? Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub kto, najpóźniej w dniu wyborów, ukończył 60 lat,
 • może głosować, czyli ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).

Druk wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i druk zgody  na przyjęcie pełnomocnictwa pobierzesz w Urzędzie Miasta Iławy pok. 112  oraz dokonasz  zgłoszenia  głosowania przez pełnomocnika  w Urzędzie Miasta Iławy, pok. 112 tel. 89 649 01 128/123, mail: um@umilawa.pl 

Pełne informacje poniżej w linku poniżej.

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

 

 

W razie pytań lub wątpliwości możecie Państwo skontaktować się z Urzędnikiem Wyborczym- Józefem Machynią –  89 649 01 28, mail: urz-280701-1@pkw.gov.pl