• 26
    MAR 2024

  • Szkoła Podstawowa nr 4 oraz nr 5 z dofinansowaniem w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

W 2024 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie oraz Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie  otrzymały wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Kwota wnioskowanego wsparcia: 24.000 zł (12.000 SP4 i 12.000 SP5)

Kwota przyznanego wsparcia: 24.000 zł (12.000 SP4 i 12.000 SP5)