• 12
    KWI 2024

  • Zarządzenie nr 0050-44/2024 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 27 marca 2024 roku sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rze