Ptasi zegar

Dolina Iławki to teren bardzo różnorodny. Na niewielkim obszarze sąsiadują ze sobą rozmaite siedliska – rzeka, szuwary, zarastające łąki, zadrzewienia, ogródki działkowe i domy mieszkalne. Gnieździ się tu kilkadziesiąt gatunków ptaków, a kilka kolejnych przylatuje żerować. Wykazując się cierpliwością można je wszystkie wypatrzyć, ale niejednokrotnie znacznie łatwiej jest je usłyszeć.

Oczywiście nie każdego ptaka usłyszymy o każdej porze – różne gatunki są aktywne o różnych porach. O świcie ptaki budzą się i śpiewają o określonej porze, można je zatem usłyszeć w charakterystycznej kolejności – pierwsze odzywają się drozdy, następnie rudziki, kosy i kolejne gatunki. Słysząc głos danego ptaka, można pokusić się o określenie porannej godziny. Jednak zależność ta wcale nie kończy się o świcie, ponieważ wiele ptaków najintensywniej odzywa się o innych porach. Może nie określimy na ich podstawie dokładnej godziny, jednak porę dnia na pewno – dla przykładu trznadel i trzciniak odzywają się najintensywniej w południe, słowik szary po zmierzchu, a sowy nocą. 

Na zegarze umieszczono ptaki, które występują w dolinie Iławki oraz w Iławie, i które można tu pewnie usłyszeć. W połowie maja czas ich śpiewu będzie zbliżony do tego na tablicy.

Przyroda nigdy jednak nie da się zamknąć w sztywnych regułach, dlatego określanie godziny na podstawie śpiewu ptaków może być zawodne. Nie chodzi tylko o tak oczywistą sprawę jak zmiana pór roku i długości dnia – o innej godzinie zacznie swój śpiew drozd w maju, o innej w czerwcu. Ptaki, które budzą się rano, nie milczą przez pozostałą część dnia – możemy je słyszeć też o innych porach. Poza tym ptaki potrafią zmieniać swoje zachowania w zależności od warunków środowiska. Dlaczego zatem jakiś dzienny ptak nie miałby nas zaskoczyć i zaśpiewać nam w nocy?