• Instytucje działające na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

 

 

 

 

Wykaz instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w Mieście Iława

Lp.

Nazwa instytucji/ organizacji pozarządowej

Adres

Strona internetowa

Nr tel.

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Grunwaldzka 6A

www.mops.ilawa.pl

89 648 41 24

2.

Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie

 

ul. Chełmińska 1

 

www.osrodek.ilawa.pl

 

89 649 92 00

3.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

ul. Niepodległości 11B

www.sport-ilawa.pl

89 644 85 32

4.

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

ul. Jagiellończyka 3

www.biblioteka.ilawa.pl

89 649 16 18

5.

Iławskie Centrum Kultury

ul. Niepodległości 13a

www.ickilawa.pl

89 649 16 31

6.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Iławie

 

ul. Wiejska 2D

 

www.psoni.ilawa.pl

 

89 649 79 49                      505-075-931       

7.

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie filia w Iławie

ul. Dąbrowskiego 15B

www.dps-lubawa-ilawa.com

89 648 86 43

8.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie                Stowarzyszenie Promyk

 

ul. 1 Maja 6C

 

www.promyk.ilawa.pl

 

89 648 39 43

9.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

ul. Kopernika 8a

 

www.pcre.ilawa.pl

 

89 649 24 35

 

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

ul. 1-Go Maja 8B

www.ilawa.praca.gov.pl

89 649 55 02

10.

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Iławie

ul.  Kasprowicza 3

www.przedszkolenr2ilawa.edupage.org

570 659 079

11.

Szkoła podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

 

ul .Wiejska 11

 

www.sp5ilawa.pl

 

89 649 56 61

12.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie im. J. Korczaka w Iławie

 

ul.  mjr. Henryka Sucharskiego 3

 

www.zpsw.ilawa.pl

 

89 648 25 53

13.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

ul. Andersa 3A

www.pcprilawa.pl

89 649 04 50

14.

Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

ul. Chełmińska1

-

89 649 92 03

15.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

 

ul. Chełmińska 1

 

www.tpd.ilawa.pl

 

89 649 92 07

16.

Polski Czerwony Krzyż Oddział  w Iławie

ul. Wiejska 2D

www.pck.ilawa.pl

89 644 30 86 wew.129      781 474 342

17.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

-

89 648 41 24

18.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Iławie

 

ul. Wiejska 2D

 

-

 

89 649 72 68

19.

Stowarzyszenie Przystań w Iławie

ul. Skłodowskiej 23C

www.przystan.ilawa.pl

89 648 62 38

20.

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23C

www.horyzonty.ilawa.pl

89 648 62 38

21.

Polski Związek Emerytów, Rencistów   i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Iławie

 

ul. Jagiellończyka 3

 

-

 

605 902 637

22.

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Iławie

ul . Wiejska 2D

-

-

23.

Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu

 

ul. Kasprowicza 3

 

-

 

89 649 39 03

24.

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła w Iławie

ul. Wiejska 2D

www.pznolsztyn.pl

-

25.

Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących MORENA

 

ul. Sienkiewicza 1

 

www.sport-ilawa.pl

 

512 916 994

26.

 

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd  oddziału w Iławie

ul. Wiejska 2D

 

 

27

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Iławie

ul. Jagiellończyka 16

 

89 642 12 30

28

Stowarzyszenie „Iławscy Seniorzy”

ul. Wiejska 2D

 

693 103 650