Od 1 lipca 2019 roku Gmina Miejska Iława realizuje projekt „Żłobek w Iławie”.

Jego celem jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród 38 mieszkańców z terenu Iławy i Gminy Iława, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w żłobku w okresie 01.07.2019-31.12.2021.

Dzięki projektowi liczba miejskich miejsc żłobkowych zwiększyła się o 38. W ramach dotacji unijnej wyposażono placówkę przy ul. Bohaterów Westerplatte w Iławie w nowe urządzenia, meble, zabawki oraz finansowane jest zatrudnienie personelu żłobka.

Wartość projektu to 1.608.444,44 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 1.342.054,69 zł.

Ogłoszenie naboru nr 4

Rozstrzygnięcie naboru nr 4