Współpraca rozpoczęła się w 1997 roku po Warszawskim Forum Samorządowym. 30 maja 1998 roku w Gargždai podpisano umowę o współpracy i przyjaźni. 18 czerwca 1999 roku Rada Rejonu Kłajpedy ratyfikowała umowę. 5 czerwca 2001 roku została zawarta nowa umowa o współpracy, która bezterminowo ustaliła ramy partnerstwa.

Płaszczyzny współpracy:

  •  organizacja wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i oświaty
  •  integracja młodzieży
  •  wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia