Współpraca rozpoczęła się dzięki inicjatywie dyrektora gimnazjum Herborn Hartmuta Oehlenschlägera w 1993 roku. 21 listopada 1998 roku Iława i Herborn podpisały umowę partnerską.

 

Płaszczyzny współpracy:

  •  organizacja wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji
  •  wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska
  •  integracja młodzieży