Umowa partnerska z gminą Tholen podpisana została w 1994 r.

Płaszczyzny współpracy:

  • opieka zdrowotna, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • sport, kultura, oświata, turystyka i rekreacja
  • wspólna realizacja projektów tematycznych
  • wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinach dotyczących administracji