Uzasadnienie uchwały NR V/55/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego”


Kazimierz Piechowski – polski żołnierz, więzień AK, absolwent Politechniki Gdańskiej, w okresie stalinowskim prześladowany oraz torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i skazany sądownie. Urodzony 3 października 1919 zmarł 15 grudnia 2017 r. Od najmłodszych lat związany był z Tczewem. 20 czerwca 1942 wraz z kolegami udało mu się w spektakularny sposób uciec z Auschwitz. Kazimierz Piechowski jest bohaterem szeregu filmów dokumentalnych. W roku 2019 przypada setna rocznica jego urodzin. Ogłoszenie roku 2019 rokiem Kazimierza Piechowskiego ma na celu przybliżenie postaci dzieciom i młodzieży.

___________________________________________________________________

Kazimierz Piechowski, uciekinier z niemieckiego obozu Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, więzień okresu stalinowskiego. Świadek historii i autor wstrząsających wspomnień obozowych.

Piechowski urodził się w 1919 r. w miejscowości Rojkowy. Przed wojną działał w harcerstwie. Po klęsce kampanii wrześniowej został w listopadzie 1939 r. aresztowany, gdy próbował przedostać się na Słowację i dalej do polskiej armii we Francji. Niemcy więzili go w areszcie w Baligrodzie, a także w więzieniach w Sanoku, przy Montelupich w Krakowie i w Wiśniczu Nowym, skąd 20 czerwca 1940 r., w drugim transporcie polskich więźniów politycznych, trafił do Auschwitz. Otrzymał numer 918.

W obozie pracował m.in. przy jego rozbudowie. Gdy był już skrajnie wycieńczony, pomógł mu niemiecki więzień kryminalny Otto Kuessel. Dzięki niemu otrzymał lepszą pracę w magazynie, w którym zaopatrywało się SS.

20 czerwca 1942 r., razem z trzema kolegami: Eugeniuszem Benderą, Stanisławem Jasterem i Józefem Lempartem, włamali się do magazynu, zabrali mundury, broń i samochód, a następnie uciekli. Dla więźniów wyczyn ten był ogromnym wydarzeniem, które podniosło ich na duchu. Ucieczka odbyła się za wiedzą jednego z przywódców obozowego ruchu oporu Witolda Pileckiego, który dobrowolnie przedostał się do Auschwitz, by stworzyć w nim konspirację. Poprzez Jastera przekazał raport dowództwu AK.

Piechowski po ucieczce walczył w szeregach AK. Był dwukrotnie ranny. Po wojnie został aresztowany przez komunistyczne władze i skazany na 10 lat więzienia. Zwolnienia doczekał po siedmiu latach.

Ukończył Politechnikę Gdańską. Był autorem wspomnień "Byłem numerem...". W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany został także nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej, którą przyznaje IPN. W 2006 r. znalazł się w grupie byłych więźniów Auschwitz, którzy powitali w byłym obozie pielgrzymującego do tego miejsca papieża Benedykta XVI. (PAP).

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/zmarl-kazimierz-piechowski-byly-wiezien-auschwitz-i-zolnierz-ak

Źródło zdjęcia: Instytut Pamięci Narodowej

Materiały prasowe, artykuły oraz informacje dodatkowe o patronie:
Uciekł, by żyć.

Zmarł Kazimierz Piechowski – Kustosz Pamięci Narodowej, bohaterski uciekinier z Auschwitz- ipn.gov.pl

Zmarł Kazimierz Piechowski, były więzień Auschwitz i żołnierz AK- www.tvp.info

Iława. Czy to będzie u nas rok Kazimierza Piechowskiego?- infoilawa.pl

70. rocznica jednej z najbardziej niezwykłych ucieczek z Auschwitz- dzieje.pl