Uzasadnienie do uchwały  nr  XLIII/478/22 Rady  Miejskiej w Iławie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia roku 2022 w mieście Iława „Rokiem Antoniego Gierszewskiego ”

 

Antoni Gierszewski-urodzony 5 kwietnia 1918 roku. Zmarł 12 maja 1990 roku. Wybitna postać miasta Iławy. Z Iławą związany od 1 września 1957 roku. Oddany bez reszty edukacji, wychowaniu i życiu sportowemu. Zatrudniony jako nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym, później jako kierownik internatu. Od 1972 roku był kierownikiem Bazy Sportów Wodnych. Przez wszystkie lata pracował z młodzieżą. Był wychowawcą wielu pokoleń. Uczył odporności fizycznej, miłości człowieka, dbania o zdrowie. Wpajał zasady kultury, godności osobistej, szacunku względem drugiego człowieka. Był wielkim patriotą, prawym, niebanalnym i odważnym.

Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami branżowymi, regionalnymi i państwowymi najwyższych stopni.

- Złota odznaka "Zasłużony dla Warmii i Mazur" (1967)

- Srebrny Krzyż Zasługi (1968)

- Złota Odznaka PTTK (1971)

 - Złota Odznaka "Zasłużony działacz kultury fizycznej" (1971)

- Odznaka Grunwaldzka (1974)

- Złoty Krzyż Zasługi (1974)

 - Medal Edukacji Narodowej (1978) 

 - Krzyż Kawalerski (1979)

- Zasłużony Nauczyciel (1985)

Był doskonałym nauczycielem wychowani fizycznego, miłośnikiem sportu i turystyki. Wierzył w moralne wartości uprawiania sportu i aktywnego życia. Te przekonania wpajał wychowankom, ucząc wytrwałości w dążeniu do celu i uporu w pokonywaniu trudności. Antoni Gierszewski w 1999 roku został pośmiertnie uhonorowany przez Radę Miejską w Iławie tytułem "Zasłużony dla miasta Iławy" za szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji kultury fizycznej w mieście.

 

Materiały prasowe, artykuły oraz informacje dodatkowe o patronie

Antoni Gierszewski- Patron Roku 2022 w Iławie - prezentacja

Uchwała z 2017 r. w sprawie zmiany ulicy w mieście Iława wraz z uzasadnieniem.

Antoni Gierszewski - wychowawca wielu pokoleń iławskiej młodzieży patronem ulicy w mieście- infoilawa.pl

Jubileuszowa 50. Błękitna Wstęga Jezioraka im. Antoniego Gierszewskiego

SPOTKANIA Z HISTORIĄ|| Antoni Gierszewski — ojciec iławskiego żeglarstwa, budowniczy bazy przy ul. Chodkiewicza- Gazeta Iławska

Opowieść prawie poetycka o życiu internackim w epoce Antoniego Gierszewskiego- Gazeta Iławska