Aleksander Mądry PATRON ROKU 2023

"Pedagog, który wywarł ogromny wpływ na rozwój edukacji w Iławie", "nauczyciel wymagający, ale przy tym zawsze życzliwy dla każdego ucznia", były dyrektor iławskiego liceum, pod którego kierownictwem "szkoła ta stała się jedną z najlepszych szkół średnich nie tylko w województwie, ale i w kraju", może zostać lokalnym patronem roku 2023 w Iławie.

W  roku 2015  Rada Miejska w Iławie uhonorowała Aleksandra Mądrego tytułem "Zasłużonego dla Miasta Iławy", za „wieloletnie zaangażowanie i pracę pedagoga oraz ogromny wpływ na rozwój edukacji w Iławie". 

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:

Pan Aleksander Mądry urodził się 25 stycznia 1935 r. w Mirowie w ówczesnym powiecie przasnyskim. Po wojnie w 1945 r. zamieszkał wraz z rodzicami w Kisielicach. Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Ostródzie. W 1957 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Szkolnictwem na Uniwersytecie Gdańskim. 

W 1958 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Iławie w tzw. 11-latce. Jako nauczyciel matematyki pracował tam 12 lat. Później w latach 1969-1971 był dyrektorem ds. pedagogicznych w Technikum w Bartoszycach. 

Do Iławy Pan Aleksander Mądry wrócił w 1971 r. Objął wówczas stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, jednak nadal pracował jako nauczyciel matematyki. Jako dyrektor dał się poznać jako doskonały organizator.  To właśnie dzięki jego inicjatywie budynek LO został wyremontowany i rozbudowany. Powstała nowa sala gimnastyczna, dobudowano nowe skrzydło, a zwykłe klasy przekształcono w pracownie i laboratoria. To dzięki staraniom Pana Aleksandra Mądrego oraz ówczesnego dyrektora szpitala w Iławie Franciszka Stanibuły w strukturach LO powstało Liceum Medyczne dla pielęgniarek, oraz dwuletnie Studium Medyczne dla położnych. Przez wiele lat zarządzana przez Pana Mądrego szkoła wykształciła setki absolwentów. Pod jego kierownictwem szkoła ta stała się jedną z najlepszych szkół średnich nie tylko w województwie, ale i w kraju. Był też jednym z inicjatorów powstania Ośrodka Sportów Wodnych w Iławie. Zawsze angażował się w działania służące iławskiemu społeczeństwu. 

W 1984 r. Pan Mądry odszedł do pracy w Olsztyńskim Kuratorium. Tam pracował do emerytury na stanowisku ds. kształcenia kadr kierowniczych. 

Aleksander Mądry to człowiek niezwykle skromny. Przez wiele lat pracy w szkole dał się poznać jako znakomity pedagog, metodyk, świetny matematyk. Był nauczycielem wymagającym, ale przy tym zawsze życzliwym dla każdego ucznia, służył dobrą radą i pomocą.

Nie ma w Iławie instytucji, w której nie pracowaliby uczniowie Pana Aleksandra Mądrego. Niewątpliwie jest to pedagog, który wywarł ogromny wpływ na rozwój edukacji w Iławie".

 

 

Materiały prasowe, artykuły oraz informacje dodatkowe o patronie

Gala Stypendialna z udziałem A. Mądrego

Aleksander Mądry Patron Roku 2023 w Iławie - prezentacja

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny im. Aleksandra Mądrego

Wystawa o życiu i działalności Aleksandra Mądrego patrona roku 2023

Absolwenci iławskiego „Żeromka” spotkali się... 60 lat po maturze!- infoilawa.pl

Kto patronem roku 2023 w Iławie?- infoilawa.pl