adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel.:  89 649 01 01
e-mail:  um@umilawa.pl
www:  http://www.ilawa.pl/page/

 

Instytucje podległe:
  • Iławskie Centrum Kultury
  • Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
  • Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  • Iławskie Wodociągi
  • Kinoteatr "Pasja"
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
  • OSP Iława
  • Zakład Komunikacji Miejskiej

Współczesny budynek ratusza powstawał w okresie od 1910 do 1912 roku już poza obszarem starówki, ale przy głównej ulicy miasta. Jednym z ciekawszych elementów części głównej są schody zewnętrzne po obu stronach drzwi wejściowych o charakterze reprezentacyjnym. Dolna część schodów osłonięta jest obustronnie ogromnymi i masywnymi wolutami, a każda z nich zakończona jest płaskorzeźbą w postaci lwiej głowy z otwartą paszczą. Drzwi wejściowe ograniczone są po obu stronach szerokimi i półkoliście zamkniętymi oknami z bogatą ornamentyką. W części dachu znajdują się 3 facjatki, a zwieńczeniem jest dwustopniowa wieża z tarasem i tarczą zegarową z hełmem. Wewnętrzne części skrzydeł to koszowe arkady. W podcieniach obserwujemy wielkie i szerokie okna zakończone łukiem koszowym. Ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta Iławy. W jego prawym skrzydle mieści się dziś Informacja Turystyczna. Za ratuszem znajduje się kamień 700-letniej Iławy, ustawiony na pamiątkę lokowania miasta w 1305 roku, fosa miejska oraz neoklasycystyczna hala miejska, w której mieści się dziś kinoteatr.